IT KONSALTING

IT KONSALTING
Polazeći od stanovišta da su zaposleni najsrećniji kada rade ono u čemu su najbolji i ono što najbolje znaju, SMC stvara neophodne uslove da poslovni procesi i interno okruženje budu prilagođeni potrebama klijenata, a da zaposleni budu fokusirani samo na svoj posao. Pružajući savetodavne usluge i primenjujući savremena IT rešenja po sistemu "ključ u ruke", SMC obezbeđuje punu automatizaciju usvojenih procedura rada, efikasniji rad i unapređenje organizacionih performansi. U skladu s`tim, stručni tim SMC-a pruža sledeće usluge:
 
  • Implementaciju gotovih softverskih rešenja po sistemu "ključ u ruke"
  • Podršku u razvoju i implementaciji sistema multi-projektnog upravljanja i upravljanja pojedinačnim projektima
  • Obuke za korišćenje i implementaciju Microsoft Project™ softverskih rešenja.
  Model "ključ u ruke" koji primenjuje SMC prilikom implementacije odgovarajućeg softverskog rešenja podrazumeva integrisanu primenu sledećih aktivnosti:

   • Sagledavanje kratkoročnih i dugoročnih zahteva - potreba korisnika softvera
   • Snimak i analiza postojećeg sistema rada
   • Projektovanje tehničke podrške
   • Definisanje opšte logičke arhitekture na osnovu poslovnih procesa i klasa podataka
   • Implementacija podsistema (modula)
   • Instaliranje i testiranje modula
   • Održavanje i unapređenje svih instaliranih modula
   • Nabavka računarske opreme
   • Nabavka softvera
   • Administriranje i održavanje računara i računarskih mreža.
     
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×