MENADŽMENT JAVNE UPRAVE

MENADŽMENT JAVNE UPRAVE
SMC se tokom godina specijalizovao za pružanje ekspertske podrške u sistemu javne uprave: državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, ustanovama i dr. Stručna podrška koja se manifestuje, pre svega, kroz istinski partnerski odnos koji SMC gradi sa organizacijama iz domena javne uprave manifestuje se kroz kreiranje i pružanje različitih oblika obuke kao što su seminari, treninzi, radionice, konferencije i drugo, a koji se tiču bitnih oblasti javnog delovanja.
 

Polazeći od pretpostavke da javna uprava treba da bude prilagođena potrebama građana koji žele usluge koje su im uvek i lako dostupne, objedinjene i podređene njihovim pojedinačnim potrebama, trudimo se da se javna uprava u Srbiji poveže sa budućim klijentima i partnerima, da pruži što bolje usluge svim građanima, pre svega primenom savremenih upravljačkih metoda i najboljih primera iz domaće i inostrane prakse. SMC pomaže da se na kreativan ali efikasan način dostignu društveni ciljevi i ostvare što bolji socijalni i ekonomski rezultati unapređujući na taj način kvalitet življenja šire društvene zajednice. Specijalizovane oblasti u okviru menadžmenta javne uprave u kojima SMC može pružiti stručnu podršku su:
 
  • planiranje ekonomskog razvoja,
  • pisanje strateških, srednjoročnih i drugih planova,
  • pisanje projektnih predloga,
  • upravljanje projektima,
  • evaluacija projekta i programa,
  • podizanje kapaciteta kadrova kroz različite oblike edukacija,
  • reforma javne uprave i  jačanje institucija,
  • priprema programskog budžeta.
  U proteklih deset godina stručnjaci SMC-a pružali su, u okviru različitih projekata, podršku velikom broju organizacija javnog sektora: Vladi republike Srbije i značajnom broju ministarstava, službi i direkcija, opštinama i gradovima širom Srbije, javnim preduzećima i ustanovama.

  Ukoliko ste zainteresovani za neki od oblika podrške koje je SMC u mogućnosti da pruži možete se raspitati za dodatne informacije putem direktnog kontakta.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Branislav Nušić "Znanje ima granica, dok neznanje ih nema."
Branislav Nušić
srpski književnik i komediograf
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×