MENADŽMENT JAVNE UPRAVE

MENADŽMENT JAVNE UPRAVE
SMC se tokom godina specijalizovao za pružanje ekspertske podrške u sistemu javne uprave: državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, ustanovama i dr. Stručna podrška koja se manifestuje, pre svega, kroz istinski partnerski odnos koji SMC gradi sa organizacijama iz domena javne uprave manifestuje se kroz kreiranje i pružanje različitih oblika obuke kao što su seminari, treninzi, radionice, konferencije i drugo, a koji se tiču bitnih oblasti javnog delovanja.
 

Polazeći od pretpostavke da javna uprava treba da bude prilagođena potrebama građana koji žele usluge koje su im uvek i lako dostupne, objedinjene i podređene njihovim pojedinačnim potrebama, trudimo se da se javna uprava u Srbiji poveže sa budućim klijentima i partnerima, da pruži što bolje usluge svim građanima, pre svega primenom savremenih upravljačkih metoda i najboljih primera iz domaće i inostrane prakse. SMC pomaže da se na kreativan ali efikasan način dostignu društveni ciljevi i ostvare što bolji socijalni i ekonomski rezultati unapređujući na taj način kvalitet življenja šire društvene zajednice. Specijalizovane oblasti u okviru menadžmenta javne uprave u kojima SMC može pružiti stručnu podršku su:
 
  • planiranje ekonomskog razvoja,
  • pisanje strateških, srednjoročnih i drugih planova,
  • pisanje projektnih predloga,
  • upravljanje projektima,
  • evaluacija projekta i programa,
  • podizanje kapaciteta kadrova kroz različite oblike edukacija,
  • reforma javne uprave i  jačanje institucija,
  • priprema programskog budžeta.
  U proteklih deset godina stručnjaci SMC-a pružali su, u okviru različitih projekata, podršku velikom broju organizacija javnog sektora: Vladi republike Srbije i značajnom broju ministarstava, službi i direkcija, opštinama i gradovima širom Srbije, javnim preduzećima i ustanovama.

  Ukoliko ste zainteresovani za neki od oblika podrške koje je SMC u mogućnosti da pruži možete se raspitati za dodatne informacije putem direktnog kontakta.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×