MENADŽMENT KONSALTING

MENADŽMENT KONSALTING
U saradnji sa klijentom, stručni tim SMC-a kreira uslove za efikasnu organizaciju, uređen menadžment sistem, adekvatne finansijske rezultate i motivisano osoblje, pružajući sledeće usluge:
 
  • Analiza postojećeg načina organizovanja i funkcionisanja
  • Analiza strateške konkurentnosti
  • Analiza i redizajn menadžment procesa
  • Finansijska analiza
  • Projektovanje i implementacija nove organizacione strukture
  • Saveti za unapređenje poslovanja
  • Praćenje implementacije predloga za unapređenje poslovanja
  • Izrada strateških planova
  • Izrada studija izvodljivosti za kompanijske i druge projekte
  • Istraživanje tržišta i izrada biznis planova.

    
  Takođe, SMC sprovodi individualne ili grupne treninge radi:
   • Razvoja liderskih kompetentnosti,
   • Unapređenja konkurentnosti organizacije,
   • Unapređenja komunikacije i koordinacije u organizaciji,
   • Poboljšanja motivacije zaposlenih i
   • Razvoja korporativne organizacione kulture.
Novosti
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
SMC
 
Centar Microsoft
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×