Vesti

Kompanija Velesstory - Softverska podrška za upravljanje projektima

Za potrebe kompanije Velesstroy su u toku marta i aprila organizovane osnovna i napredna obuka za Microfoft project Professional, kao i obuka za rad sa Microsoft Project Serverom.


Za potrebe kompanije Velesstroy su u toku marta i aprila organizovane osnovna i napredna obuka za Microfoft project Professional, kao i obuka za rad sa Microsoft Project Serverom.Obuke su organizovane od strane SMC i izvedene u saradnji sa Centrom za Microsoft Project, a održane u prostorijama kompanije na Novom Beogradu u sledećem rasporedu: 
 • Osnovna obuka za Microsoft Project Professional:  6–14.3.2014. 
 • Napredna obuka za Microsoft Project Professional: 15–21.3.2014. 
 • Obuka za rad sa Microsoft Project Server-om: 31.3.–3.4.2014.
Program obuke je bio sažet kako bi se odgovorilo na zahtev kompanije da u što kraćem roku izgradi kapaciteti zaposlenih za koristešćenje softverske podrške za upravljanje projektima. S obzirom da su zaposleni dobili osnovna znanja, sledi dalji razvoj i prilagođavanje softverskog alata koji će zaposleni koristiti u svrhe upravljanja projektima. 
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×