Publikacije

Alati projektnog menadžmenta

Dejan Petrović, Petar Jovanović, Vladimir Obradović, Marko Mihić: Alati projektnog menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.


Knjiga Dejana Petrovića, Petra Jovanovića, Vladimira Obradovića i Marka Mihića razmatra savremene metode i tehnike koje se koriste za pripremu i realizaciju projekata. Knjiga prikazuje odgovorajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i specifične metode i tehnike neophodne za uspešno upravljanje projektima. Knjiga je pisana tako da čitaoci steknu znanja kako da efikasno i efektivno planiraju, organizuju, sprovode i kontrolišu aktivnosti tokom realizacije projekta, ali i da predvide i spreče opasnosti i probleme koji se mogu dogoditi.

 

Knjiga na sveobuhvatan način razmatra različite metode i tehnike projektnog menadžmenta koje se koriste u pojedinim fazama realizacije projekta. Knjiga ima 218 strana i strukturirana je u 7 poglavlja.

 

Nakon uvoda, u drugom poglavlju se razjašnjavaju osnovni pojmovi vezani za projekte i upravljanje projektima kroz metodološke pristupe koji se danas najčešće koriste za upravljanje projektima. Treće poglavlje razmatra metode i tehnike koje se koriste za ocenu i selekciju projekata: metode ekonomske ocene projekta, metode koje se koriste za nacionalnu (društvenu) ocenu projekata, metode koje se koriste za ocenu projekata u uslovima neizvesnosti, kao i metode Cost-Benefit analize. Četvrto poglavlje razmatra metode i tehenike koje se koriste u fazi inicijacije projekta: drvo ciljeva, drvo problema, analiza stejkholdera, SWOT analiza, identifikacija i analiza rizika i metode za iniciranje kvaliteta.

 

U petom poglavlju su prikazane metode i tehnike koje se koriste za planiranje projekta: metode i tehnike strukturiranja projekta, metode i tehnike planiranja vremena projekta, metode i tehnike planiranja troškova projekta, metode i tehnike planiranja reakcija na rizik, metode i tehnike planiranja kvaliteta projekta, a na kraju ovog poglavlja prikazan je i objašnjen postupak izrade i korišćenja logičke matrice. U šestom poglavlju prikazane su metode i tehnike praćenja i kontrole vremena projekta, metode i tehnike praćenja i kontrole troškova realizacije projekta, metoda ostvarene vrednosti, metode i tehnike obezbeđenja i kontrole kvaliteta projekta i postupak upravljanja promenama u projektu. Poslednje poglavlje prikazuje postupak evaluacije projekta i zatvaranje kvaliteta projekta.

Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×